Anname nõu

Anname nõu:

* Mida teha ootamatult suure

inkassonõudega

* Kuidas mõistlikult vabaneda võlast

* Kuidas pidada võlausaldajaga

edukalt läbirääkimisi